Styrelse

SWEDPOS STYRELSE 2021-2022

Ordförande: Else-Marie Rasmusson, Onkologisjuksköterska, Sexolog, Lund. info@swedpos.se

Jag heter Else-Marie Rasmusson och är ordförande i styrelsen. Jag är onkologisjuksköterska och sexolog och arbetar med sexuell rådgivning till personer med cancer eller malign blodsjukdom på Skånes universitetssjukhus i Lund. Jag arbetar även för Regionalt CancerCentrum i syd där min funktion är regional koordinator för bäckencancerrehabilitering.

Vice ordförande: Maria Roos, Arbetsterapeut, Sundsvall, info@swedpos.se

Jag heter Maria Roos och är viceordförande i styrelsen. Jag är arbetsterapeut och arbetar i ett specialistteam för cancerrehabilitering på Sundsvalls sjukhus. Jag är även processtödjare för cancerrehabilitering i Region Västernorrland och lokal processledare för RCC norr. Som arbetsterapeut bidrar jag med att patienter med cancer ska få balans och kunna utföra vardagens aktiviteter.

Kassör: Anna Johnsson, Fysioterapeut, Lund, info@swedpos.se

Jag heter Anna Johnsson och är medlem och i styrelsen sedan 2020 och kassör sedan 2021. Till yrket är fysioterapeut och har arbetet som det på cancerrehabiliteringsmottagningen på Skånes universitetssjukhus sedan 2000. Efter doktorandstudier disputerade jag 2020 och har nu tjänst som forsknings-, utbildnings- och utvecklingsledare inom onkologi med viss klinisk tid som fysioterapeut på cancerrehabiliteringsmottagningen. Mitt avhandlingsarbete handlade om fysisk aktivitet och bröstcancer. Inom Regionalt Cancer Centrum Syd har ett uppdrag tillsammans med en kollega i Primärvården som Regional Patient Process ledare med inriktning på cancerrehabilitering i Primärvården. Jag har tidigare jobbat som sjuksköterska på strålbehandlingen i Lund 1983–1992.

Styrelseledamot: Fatane Salehi, Socionom, Uppsala

Jag heter Fatane Salehi och är medlem i styrelsen för SWEDPOS. Jag är utbildad sociolog och socionom och har lång erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Framför allt som chef. Under många år har jag arbetat inom och runt Akademiska sjukhuset som projektledare för den sjukhusövergripande utvecklingen av rehabilitering i samband med cancer. Idag är jag operativ projektledare för projektet Det rehabiliterande samhället (Handelshögskolan och Nollvision cancer).

Styrelseledamot: Malgorzata Luber-Szumniak, Läkare, Lund

Jag heter Malgorzata Luber-Szumniak och är medlem i styrelsen sedan 2020. Jag är specialist i allmänmedicin med stort intresse för onkologi, palliativ vård, psykologi och narrativ medicin. I min vardagliga läkargärning försöker jag tillämpa helhetssyn utgående från en humanistisk värdegrund och människosyn och se patienternas mänskliga behov utöver de medicinska. Efter många års arbete inom primärvården genomförde jag ettårig kompletterande högskoleutbildning i psykoonkologi på Jagiellonian University i Krakow och började arbeta huvudsakligen inom cancervården. År 2017 blev jag anställd på Diagnostiskt Centrum i Helsingborg där man utredde patienter med misstanke om cancer enligt standardiserade vårdförlopp (SVF). Sedan 2018 arbetar jag som biträdande överläkare på cancerrehabiliteringsmottagning på Skånes universitetssjukhus i Lund. Inom Regionalt Cancer Centrum Syd har jag också ett uppdrag som representant i Nationell vårdprogramgrupp för cancerrehabilitering samt bidrar på olika sätt till utveckling av samarbete mellan onkologisk specialistvård och primärvård.

Styrelseledamot: Patrik Göransson, Psykolog, Helsingborg

Jag heter Patrik Göransson och är medlem i styrelsen sedan 2009. Sedan 2008 har jag på ett eller annat sätt arbetat med och varit involverad i utveckling av cancerrehabilitering lokalt i de verksamheter jag arbetat i men även regionalt och nationellt och då bland annat genom SWEDPOS och föreningens engagemang i området och i nära samverkan med vård, kunskapsorganisation, patientföreningar och professionsföreningar.

Jag slår gärna ett slag för SWEDPOS och det engagemang som föreningen bär på då det genom åren drivit igenom en fantastisk utveckling av området och till stor del är anledningen till att cancerrehabilitering och dess betydelse blivit en allt mer naturlig del av vården. Även om det inte alltid känns så går det inte att bortse att det under de år jag varit med tillkommit allt fler team och verksamheter runt om i landet, är en naturlig del i samtliga nationella vårdprogram inom cancerområdet och dessutom finns samlat i ett eget nationellt vårdprogram och kunskapsunderlag/vägledningar som t ex det för bäckencancerrehabilitering. Arbetet fortsätter oförtrutet och där är ditt engagemang viktigt och så välkommet.

Tillsammans gör vi skillnad för cancerberördas livskvalitet!

Styrelseledamot: Nikki Kristiansson, Dietist, Växjö

Styrelseledamot: Ylva Svahn, Fysioterapeut, Stockholm

Jag heter Ylva Svahn och är medlem i styrelsen sedan 2021. Jag är fysioterapeut och verksamhetschef på Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm. Vårt multiprofessionella team träffar patienter som är klara med sin initiala onkologiska/kirurgiska behandling och behöver komma tillbaka till livet. Som fysioterapeut bidrar jag oftast med att stärka kroppen och självförtroendet genom träning och motiverande samtal.

Styrelsesuppleant: Nina Glebe, Hälso- och sjukvårdskurator, Borås

Nina

Jag heter Nina Glebe och är medlem i Swedpos sedan 2021. I mitt arbete som kurator träffar jag cancerdrabbade patienter och  anhöriga som befinner sig inom olika delar av vårdprocessen. En stor del av mitt arbete är krisstöd, stöd till föräldrar och barn utifrån barn som anhöriga, stöd vid olika vårdperioder av kirurgisk och onkologisk behandling,  rehabilitering efter avslutad medicinskt vård  samt vid palliativvård. Jag har fördjupat mig inom område sexologi och erbjuder sexologiska samtal.  I mitt arbete är utgångspunkten, att utifrån ett salutogent perspektiv med fokus på människors livsvärldar, skapa en uthärdlig och fungerande vardag för cancerberörda. Detta rehabiliterande förhållningsättet bär jag med mig oavsett stöd inom kurativ eller palliativ behandling.

Styrelsesuppleant: Felicia Hume, Psykoonkologisk sjuksköterska, Samtalsterapeut, Stockholm

Jag heter Felicia Hume och är med i SWEDPOS sedan 2021. I mitt arbete som samtalsterapeut på Psykoonkologisk mottagning på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm träffar jag patienter under deras cancerbehandling. Jag leder även grupper i såväl skrivande, samtal och filmskapande på mottagningen. När jag inte arbetar skriver jag böcker och målar.